Compostable Products

Compostable
Products

ItemsPackagingNotes
16 oz Square Bowl 300 pcs PET Lid
24 oz Square Bowl 300 pcs PET Lid
32 oz Square Bowl 300 pcs PET Lid
42 oz Square Bowl 300 pcs PET Lid
ItemsPackagingNotes
250 ml Container 500 pcs Bagasse Lid/PET Lid
1000 ml Container 500 pcs Bagasse Lid/PET Lid
ItemsPackagingNotes
750 ml 2 Container 500 pcs Bagasse Lid/PET Lid
1000 ml 2 Container 500 pcs Bagasse Lid/PET Lid
ItemsPackagingNotes
1 oz Sauce Cup 2000 pcs PET Lid
2 oz Sauce Cup 2000 pcs PET Lid
ItemsPackagingNotes
32 oz Round Bowl 500 pcs PET Lid